СТАТУЕТКА

 
 
СТАТУЕТКАТА, която от 1994 година се връчва на наградения със ЗЛАТНА РОЗА филм има своята двадедесет годишна история. През 1994 година скулпторът Вежди Рашидов прави първите авторски пластики, които светят с блясъка на полираната сплав. В следващите години авторът доразвива своята композиция, внася нови елементи и по този начин прави всяка “партида” от награди характерна и единствена. Отливането на всяка награда става ръчно по познатата от векове класическа технология за бронзолеене. След разчупването на гипсовия калъп скулптурите се подлагат на фина обработка, шлайфане и патиниране.

Български